Om oss

 


Aman Mender

Redaktør
Grunnlegger

Sondre Bjellås

Webmaster
Grunnlegger

Thomas Kenworthy

Skribent
Grunnlegger

Hans Jørgen Lysglimt

Styreformann
Grunnlegger

Alexander Carlsson

Skribent
Grunnlegger

Vi er alle mennesker med forskjellig yrkesbakgrunn og interesser som har kommet sammen fordi vi ønsker å spre den økonomiske viten grunnlagt og arbeidet innenfor den Østerrikske skolen. Med det formålet vil vi arbeide mot å samle og spre materiale relatert til økonomisk teori, historie og politisk økonomi ved Instituttet. Inspirasjonskilden for initiativet er Mises Instituttet i Auburn, Alabama.

Meningene til skribenter tilknyttet Mises instituttet, uttrykket i andre fora, er ikke nødvendigvis representativt for instituttet sin posisjon.

Send en e-post til norskemises@gmail.com om du har noen spørsmål eller ønsker å bidra.