Det knuste vinduet


Opprinnelig publisert som kapittel 2 i en oversettelsen av «Economics in One Lesson»som ble kalt «Sosialøkonomi er sunn fornuft»(1952),oversatt av Kåre Willoch.

La oss begynne med den enkleste illustrasjon som er mulig: en knust glassrute.

La oss si at en ung slamp hiver en murstein gjennom vinduet i en bakerbutikk. Bakeren løper ut, men gutten er vekk. Det samler seg en flokk, som begynner å glane med stille tilfredshet på det gapende hullet i vinduet, og glasset som ligger spredd ut over brød og kaker. Etter en stund føler flokken trang til visse filosofiske refleksjoner. Og mange av de som står der vil nesten sikkert minne hverandre eller bakeren om at ulykken, når alt kommer til alt, har sine lyse sider også. Den vil gi en eller annen glassmester større omsetning. Som de begynner å tenke på dette, utarbeider de tanken videre. Hvor mye koster en ny vindusrute ? 250 kroner ?
Det er ganske meget. Når alt kommer til alt, hva ville skje med glass-bransjen hvis vinduer aldri ble knust ? Dermed kan enden naturligvis spinnes videre i det uendelige. Glassmesteren får 250 kroner mer å bruke hos andre handlende, og disse får igjen 250 kroner mer å bruke hos atter andre handlende, og så videre i evighet. Vinduet som ble slått i stykker, vil forsette å skaffe penger og arbeid i stadig videre kretser. Den logiske slutning på alt dette må bli, hvis flokken trekker den, at den lille lømmelen som kastet mursteinen, langt fra var noen samfunnsplage, men tvert imot en velgjører.
Men la oss nå se på denne saken fra et annet synspunkt. Flokken har i alle fall rett i sin første slutning. Denne lille vandalismen betyr i første omgang at en eller annen glassmester får større omsetning. Glassmesteren vil ikke beklage episoden mer enn et begravelsesbyrå beklager et dødsfall. Men bakeren må ut med 250 kroner som han hadde tenkt å bruke til en ny dress. Fordi han må ha et nytt vindu, blir han nødt til å gå uten dressen (eller en eller annen tilsvarende ruks- eller luksusgjenstand). I stedet for å ha et vindu og 250 kroner får han nå bare et vindu. Eller, ettersom han hadde tenkt å kjøpe dressen samme ettermiddag, må han, i stedet for å ha både et vindu og en dress, nøye seg med vinduet og ingen dress. Hvis vi tenker på ham som en del av samfunnet, har samfunnet mistet ny dress som ellers kunne blitt fremstilt, og er akkurat så meget fattigere.
Økningen i glassmesterens omsetning er i korthet bare lik nedgangen i skredderens. Noen ”ny beskjeftigelse” er ikke blitt skapt. Flokken tenkte bare på to parter i det som skjedde, bakeren og lassmesteren. De glemte den tredje parten som saken også kunne få betydning for, nemlig skredderen. De glemte ham nettopp fordi han nå ikke kommer til å vise seg på scenen. Det nye vinduet får de som en dag eller to. Men de vil aldri få se den nye dressen, nettopp fordi den aldri blir laget.

Lenke til kapittel 1
Lenke til kapittel 3

Skrevet i Artikkel | Legg igjen en kommentar

Økonomisk vekst

Capital and Interest – Hans Hermann Hoppe

Capital, Interest and the Structure of Production – Joseph T. Salerno

Savings: the Driving Force of the Economy – Jörg Guido Hülsmann

Skrevet i Innføring | Legg igjen en kommentar

Konjunktursyklus

Konjunktursyklus

Human Action Chapter 20 – Interest, Credit Expansion, and the Trade Cycle

Austrian Theory of the Trade Cycle – Roger W. Garrison

The Financial Crisis and the Death of Macroeconomics – Joseph T. Salerno

The Myth of Neutral Interest Rate Policy – Frank Shostak

Business Cycle Theories: Symptoms v. Causes – Jonathan Mariano

Why the Meltdown Should Have Surprised No One – Peter Schiff

The Austrian School on Business Cycles: 100 Years of Being Right – Mark Thornton

Financial Crisis and Economic Recession – Jesus Huerta de Soto

Skrevet i Innføring | Legg igjen en kommentar

Penger

Penger

Human Action Chapter 17 – Indirect Exchange

Hele kapittelet er i fem youtube klipp.

Ludwig von Mises Speaks: On Money (1969)

The Problems of Inflation – Ludwig von Mises (1968)

What Has Government Done To Our Money ? – Murray N. Rothbard

Boken består av fire kapitler delt på 4 påfølgende youtube klipp.

International Monetary Systems – Joseph T. Salerno

The Economics of Legal Tender Laws – Jörg Guido Hülsmann

The Economics of Deflation – Jörg Guido Hülsmann

Keynesianism and World Inflation – Joseph T. Salerno

The Effects of Inflation on Morality and Society – Joseph T. Salerno

The Gold Standard in Theory and Myth – Joseph T. Salerno

Skrevet i Innføring | Legg igjen en kommentar

Entreprenørskap

Human Action – The Market

Hele kapittelet er fem youtube klipp.

Profit, Loss and the Entrepreneur – Peter G. Klein

Why Economics Needs the Entrepreneur – Peter G. Klein

Authors Forum: «Entrepreneurship and Economic Progress» – Randall G. Holcombe

Skrevet i Innføring | Legg igjen en kommentar